Politika varovanja osebnih podatkov


1. Upravljavec

Uradno ime podjetja: Marko Terlikar s.p.
Sedež podjetja: Idrijska cesta 24/B, 5270 Ajdovščina, Slovenija
Odgovorna oseba v podjetju (zakoniti zastopnik oz. predstavnik): Marko Terlikar
Kontaktni naslov in/ali telefon pooblaščene osebe za varstvo podatkov (če ta obstaja): Marko Terlikar s.p., Idrijska cesta 24/B, 5270 Ajdovščina, Slovenija, tel.: +386 51 316 734, e-pošta: info@sorsdesign.com

2. Uporaba, obseg in namen hranjenja in obdelave

Osebne podatke hranimo in obdelujemo za tržnega obveščanja prek elektronske pošte in nagradne igre. Za namen opravljanja spletne prodaje in obveščanja z elektronsko pošto hranimo

Osebne podatke zbiramo z izrecno privolitvijo oz. soglasjem posameznikov. Soglasja hranimo skupaj z njihovo vsebino in vsebino obrazca, s katerim so bila dobljena.
Osebne podatke uporablja izključno odgovorna oseba v podjetju (zakoniti zastopnik oz. predstavnik):Marko Terlikar.

3. Iznos

Zbirke osebnih podatkov hranimo na območju Republike Slovenije ter jih ne iznašamo v druge države.

4. Obdobje hrambe

Osebne podatke posameznika hranimo do preklica soglasja za hranjenje in obdelavo podatkov posameznika. Po preklicu soglasja posameznika njegove osebne podatke nemudoma učinkovito in trajno izbrišemo.

V kolikor bi v našem podjetju prenehali zgoraj opisani nameni, zaradi katerih hranimo in obdelujemo osebne podatke, bomo zbirke podatkov, katerih namen je prenehal, nemudoma učinkovito in trajno izbrisali.

Podatke o prikazih prejetih sporočil in klikih na povezave v prejetih sporočilih hranimo še 12 mesecev od pošiljanja sporočila.

5. Pravice posameznika (osebe)

Vsak posameznik lahko za svoje podatke kadarkoli zahteva

V primeru, da bi v našem podjetju želeli nadalje obdelovati osebne podatke za namen, ki ni namen, za katerega so bili osebni podatki zbrani, bomo posamezniku pred tako nadaljnjo obdelavo podatkov zagotovili informacije o tem drugem namenu in vse nadaljnje relevantne informacije, kot so podane v temu dokumentu.

Vsak posameznik lahko v primeru, da meni, da so mu z naše strani kakorkoli kršene pravice z naslova varstva njegovih osebnih podatkov, kadarkoli poda pritožbo pri nadzornemu organu - Informacijskemu pooblaščencu v Republiki Sloveniji: Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, https://www.ip-rs.si

Storili bomo vse, kar je v naši moči, da posamezniku pomagamo pri uveljavljanju svojih pravic.

Ajdovščina, 25. 5. 2018