Celostna grafična podoba


Kar je za človeka obleka, je za podjetje, organizacijo, skupino, posameznika in ostale, celostna grafična podoba. V to podobo uvrščamo logotip, dopis, vizitke, kuverte in drugo.

Strategija in analiza

Pred izdelavo celostne grafične podobe prisluhnemo vašim potrebam in se osredotočimo na vaše cilje. Za uspešno zastavljen projekt je ključno, da skupaj odgovorimo na nekaj temeljnih vprašanj, kakšna pričakovanja in cilje imate, da boste na tej podlagi lahko s pridom izkoristili maksimum od vaše, v posel vložene investicije.

Vsaka oseba, ki želi vzpostaviti stik z nekim podjetjem, se avtomatično sreča s celostno grafično podobo. Celostna grafična podoba je obraz podjetja in mora biti hkrati privlačen in učinkovit, da si ga ljudje lažje zapomnijo. Skrbno naredimo še analizo konkurence in strategijo nastopa.

Koncept in dizajn

Ko sta narejeni strategija in analiza, je potrebno določiti koncept in dizajn grafične podobe. To storimo tako, da začnemo z izdelovanjem, v katerega vnesemo vse elemente in ideje, da dosežemo vaše začrtane cilje.

Premierna predstavitev

Ko je narejena celostna grafična podoba, skličemo skupni sestanek , kjer vam jo predstavimo. V kolikor jo je potrebno dopolniti z vašimi dodatnimi željami, to seveda nemudoma storimo.

Priprava priročnika in predaja materiala

Ko je celostna grafična podoba potrjena z vaše strani, jo pripravimo za tisk in splet. Takrat vam tudi izročimo priročnik uporabe.

Sorodne teme